کد خبر : 6678
Print Print Print

نه هركه سربتراشد قلندري داند

چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۸

Image title

سربداران نیوز/سي سال كلاسي داري كرده‌ام چون از ساحل نشيني،  هراس دارم نه تنها سي سال،  اگر صد و سي سال خدمت اداره‌ي فرهنگ نمايم باز هم،  معلم نمونه نمي‌شوم!  ناگفته نماند تا سال گذشته فرم معلم نمونه را پرنكرده بودم بعد از سياه كردن فرم،  متوجه شدمامتيازم نسبت به متقاضيان ديگر، كمتر بوده و ره به سر‌منزل مقصود نخواهم برد.

بعضي بندهاي فرم وزارتخانه خنده دار بود مثلا براي تأليف،  سقفِ امتياز 20 در نظر گرفتند يك كتاب و ده كتابفرقي باهم ندارد بقيه كتاب هايم برايم امتيازي اخذ نكرد!

وقتي فكر مي كنم مي بينم بايد كمترين حقوق آموزش و پرورشرا من بگيرم زيرا خيلي پيگير كلاسهاي ضمن خدمت كذايي نبوده ام كلاسهايي كه الحمدا...بساطشان برچيده شد و ديگر همكاران مجبور نيستند رختخوابشان را جلوي ضمن خدمت پهن كننداز صبح تا شب، تابستان و زمستان وقتشان را صرف كلاسهاي صوري نمايند و ارتقاء رتبه يابند!

 تازگي‌ها برايجمع نمودن فرهنگيان در فضاهاي سربسته جشنواره هاو نشست‌ها، حضور شركت‌كنندگان را دانش‌افزاييمحسوب مي‌كنند! شركت كنندگان براي اخذ برگه‌ دانش‌افزايي، علاقمندي‌شان را زير پا گذاشتهبا پر کردن صندلی ها، آبرويي براي اداره فرهنگ جا مي‌كنند.

در حلال بودن حقوقم هيچ شكي ندارم،  منّت‌دار هيچ كسي نبوده ام زيرا در اين ساليان سعيداشته‌ام هم خودم هم دانش‌آموزانم را از دو بلاي خانمانسوز برحذر دارم: رياكاري- چاپلوسيمدتهاست اين دو ريشه،  در تار و پود وجودماندوانيده و چنان خود را همرنگ صداقت و مردانگي نموده است كه جداساختنش كار آساني نيستو

شوريده اهل درد مي‌خواهد و نيست                           ميدان و سوار و گرد مي‌خواهدو نيست

اسماعيل جوكار

مدير مسئول محفل سوگخند

منبع:صدای ملت


نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
پذیرش تبلیغات در سربداران نیوز